ΜΕΛΗ

Καθηγητής Γεώργιος Βασιλακόπουλος

Ο Γεώργιος Βασιλακόπουλος είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου αυτού. Ως Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, είναι, εκ του νόμου, Πρόεδρος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και έχει την επιστημονική/τεχνική ευθύνη των διαδικασιών ανάπτυξης αντίστοιχων σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Επί σειρά ετών, έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος αυτού. Από το έτος 1998 ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου Πειραιώς είχε την επιστημονική/τεχνική ευθύνη της αρχικής ανάπτυξης σύγχρονης δικτυακής υποδομής ενοποιημένου δικτύου φωνής και δεδομένων, καλύπτοντας όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου, και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος Εκπαίδευσης από Απόσταση “Εύδοξος” είχε την επιστημονική/τεχνική ευθύνη της ανάπτυξης σύγχρονης αίθουσας τηλεκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και της πρώτης διενέργειας μαθημάτων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (σε πραγματικό ή όχι χρόνο). Έχει εργασθεί ως σύμβουλος ή ως μέλος της διοίκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Έχει διατελέσει σύμβουλος του Υπουργού Υγείας σε θέματα πληροφορικής, μέλος ΔΣ στα Νοσοκομεία “Γ. Γεννηματάς” και “Αττικόν”, σύμβουλος πληροφορικής του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και έχει συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές Υπουργείων και Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και κοινοτικά έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών, έχει διατελέσει αξιολογητής έργων και ερευνητικών προγραμμάτων (ελληνικών και ευρωπαϊκών), έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων στο χώρο της Πληροφορικής, ιδιαίτερα της Πληροφορικής Υγείας, έχει συγγράψει τρία βιβλία και κεφάλαια ξενόγλωσσων βιβλίων, έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια ως μέλος επιτροπών τους ή ως απλός συμμετέχων, και έχει υπάρξει σύμβουλος έκδοσης ή κριτής περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και βιβλίων. Είναι μέλος διεθνών και ελληνικών επιστημονικών ενώσεων.

Ο Γεώργιος Βασιλακόπουλος είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου αυτού. Ως Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, είναι, εκ του νόμου, Πρόεδρος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και έχει την επιστημονική/τεχνική ευθύνη των διαδικασιών ανάπτυξης αντίστοιχων σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Επί σειρά ετών, έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος αυτού. Από το έτος 1998 ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου Πειραιώς είχε την επιστημονική/τεχνική ευθύνη της αρχικής ανάπτυξης σύγχρονης δικτυακής υποδομής ενοποιημένου δικτύου φωνής και δεδομένων, καλύπτοντας όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου, και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος Εκπαίδευσης από Απόσταση “Εύδοξος” είχε την επιστημονική/τεχνική ευθύνη της ανάπτυξης σύγχρονης αίθουσας τηλεκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και της πρώτης διενέργειας μαθημάτων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (σε πραγματικό ή όχι χρόνο). Έχει εργασθεί ως σύμβουλος ή ως μέλος της διοίκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Έχει διατελέσει σύμβουλος του Υπουργού Υγείας σε θέματα πληροφορικής, μέλος ΔΣ στα Νοσοκομεία “Γ. Γεννηματάς” και “Αττικόν”, σύμβουλος πληροφορικής του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και έχει συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές Υπουργείων και Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και κοινοτικά έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών, έχει διατελέσει αξιολογητής έργων και ερευνητικών προγραμμάτων (ελληνικών και ευρωπαϊκών), έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων στο χώρο της Πληροφορικής, ιδιαίτερα της Πληροφορικής Υγείας, έχει συγγράψει τρία βιβλία και κεφάλαια ξενόγλωσσων βιβλίων, έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια ως μέλος επιτροπών τους ή ως απλός συμμετέχων, και έχει υπάρξει σύμβουλος έκδοσης ή κριτής περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και βιβλίων. Είναι μέλος διεθνών και ελληνικών επιστημονικών ενώσεων.

Επικοινωνία: gvass@unipi.gr

 

Αναπλ. Καθηγητής Μαρίνος Θεμιστοκλέους

Ο Μαρίνος Θεμιστοκλέους είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη “Διδασκαλία και Μάθηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση”, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική. Έχει εργαστεί αρχικά ως λέκτορας και ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Brunel του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και έχει συγγράψει βιβλία και κεφάλαια σε βιβλία. Η επιστημονική του συνεισφορά έχει τιμηθεί με αναφορές αριστείας και με άλλες αναφορές. Τέλος έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα έρευνας και ανάπτυξης στα πεδία της πληροφορικής υγείας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του ηλεκτρονικό επιχειρείν, της ηλεκτρονικής μάθησης και της ολοκλήρωσης εφαρμογών και ERP συστημάτων. Έχει υπάρξει σύμβουλος της ORACLE UK, του Hillingdon Hospital και του Havering Council σε θέματα ολοκλήρωσης και διαλειτουργικότητας συστημάτων. Η έρευνά του έχει προσελκύσει χρηματοδότηση από διάφορους φορείς. Έχει διατελέσει αξιολογητής διεθνών ερευνητικών έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων φορέων. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα πληροφοριακά συστήματα, η διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων, οι υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και τα δικτυοκεντρικά πληροφοριακά συστήματα.

Επικοινωνία: mthemist@unipi.gr

 

Αναπλ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

H Φλώρα Μαλαματένιου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  και Διδακτορικό της Δίπλωμα στην Πληροφορική Υγείας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε εταιρείες πληροφορικής, ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως διδάσκουσα του ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) και στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ). Έχει συμμετάσχει σε πολλά, ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων σε θέματα ψηφιακών υπηρεσιών υγείας ενώ είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες υγείας στο παγκόσμιο ιστό, διεισδυτικά συστήματα υγείας, προσωπικό φάκελο υγείας, ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, ασφάλεια πληροφοριών υγείας, συστήματα ροής εργασιών και τεχνολογία υπολογιστικών νεφών στην υγεία. Είναι μέλος του IEEE.

Επικοινωνία: flora@unipi.gr

 

Επικ. Καθηγήτρια Ανδριάνα Πρέντζα

Η Ανδριάνα A. Πρέντζα σπούδασε Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη συνέχεια απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοϊατρική Τεχνολογία από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία του ΕΜΠ και του Πανεπιστημίου Πατρών και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιοϊατρική Τεχνολογία από το Πολυτεχνείο Eindhoven, στην Ολλανδία. Κατά την περίοδο 1992-1997, εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Πολυτεχνείο του Eindhoven (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών). Το 1997 ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στην Ελλάδα ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ σε θέματα Τηλεματικής Υγείας και Ιατρικής Πληροφορικής. Το 2001 κατέλαβε τη θέση της Ερευνήτριας στο Επιστημονικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ μέχρι και το 2008 (Ερευνήτρια Β’). Σήμερα (από τον Ιανουάριο του 2009) είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημιού Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 70 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με διαδικασία κρίσης και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 7 επιστημονικών βιβλίων. Τα τρέχοντα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Μεθοδολογίες και τεχνικές Τεχνολογίας Λογισμικού για την ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων και υπηρεσιών λογισμικού, Ανάπτυξη Διαλειτουργικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών, Εφαρμογή μεθοδολογιών και τεχνικών Τεχνολογίας Λογισμικού για την ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων και υπηρεσιών λογισμικού στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government), στη Βιοϊατρική και στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας (e-health). Διαθέτει πλούσια και πολύχρονη εμπειρία στο συντονισμό και σχεδιασμό προγραμμάτων και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, και στη διαχείριση προγραμμάτων συμμετέχοντας σαν υπεύθυνη σε σημαντικά ευρωπαϊκά (FP4, FP5, FP6, FFP7) και εθνικά έργα Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα της εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Είναι αξιολογήτρια/εμπειρογνώμων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικά προγράμματα. Είναι Associate Editor στο περιοδικό IEEE Transactions on the Information Technology in Biomedicine και IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics και διατελεί κριτής σε διάφορα άλλα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και το 2006 έγινε Senior Member του IEEE. Επίσης από το 2013 ως μέλος του Ευρωπαϊκού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», Κοινωνική Πρόκληση «Υγεία, Δημογραφική Μεταβολή και Ευεξία (Horizon 2020, Advisory Group for Health, demographic change and wellbeing).

Επικοινωνία: aprentza@unipi.gr

 

Επικ. Καθηγητής Ηλίας Μαγκλογιάννης

Ο Ηλίας Μαγκλογιάννης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έλαβε το πτυχίο του από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και το Διδακτορικό του Δίπλωμα στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και την Ιατρική Πληροφορική από το ίδιο Τμήμα. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ, ως Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστήμιο της Στερεάς Ελλάδος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στις περιοχές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, της Τηλεϊατρικής, της Ιατρικής Πληροφορικής, της Τεχνολογίας Εικόνων και Πολυμέσων και των Διεισδυτικών Συστημάτων. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και έχει συγγράψει βιβλία και κεφάλαια σε βιβλία. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Εθνικών Έργων και είναι μέλος του ΔΣ της ΕΜηΠΕΕ, μέλος της ΕΠΥ, του ΤΕΕ, του ΠΣΔΜΗ, της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και διεθνών οργανισμών, όπως η IEEE (Senior Member), η ACM, η SPIE και η IFIP. Είναι βοηθός εκδότης στο διεθνές περιοδικό IEEE Journal on Biomedical Health Informatics και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου στα διεθνή περιοδικά Personal and Ubiquitous Computing και Intelligent Decision Technologies.

Επικοινωνία: imaglo@unipi.gr

 

Δρ. Μικαέλα Πουλυμενοπούλου, Ερευνήτρια

Η Μικαέλα Πουλυμενοπούλου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το διδακτορικό της δίπλωμα από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου. Έχει συμμετάσχει σε έργα πληροφορικής υγείας και ιδιαίτερα στα έργα που αφορούσαν στην ανάπτυξη υπηρεσιοστρεφούς συστήματος επείγουσας ιατρικής φροντίδας, νεφώδους συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και νεφώδους συστήματος ηλεκτρονικών παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα δικτυοκεντρικά πληροφοριακά συστήματα υγείας, την τεχνολογία υπολογιστικών νεφών, την αρχιτεκτονική των υπηρεσιών ιστού, τα συστήματα ροής εργασιών, τους προσωπικούς φακέλους υγείας και την ασφάλεια σε πληροφοριακά συστήματα υγείας.

Επικοινωνία: mpouly@unipi.gr

 

Δρ. Δέσποινα Παπακωνσταντίνου, Ερευνήτρια

Η Δέσποινα Παπακωνσταντίνου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το διδακτορικό της δίπλωμα από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου. Έχει εργαστεί στο Τμήμα αυτό ως μέλος του τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού και στην εταιρεία Siemens Enterprise ως μηχανικός δικτύων. Έχει συμμετάσχει σε έργα πληροφορικής υγείας, όπως στην ανάπτυξη υπηρεσιοστρεφούς συστήματος επείγουσας ιατρικής φροντίδας, στην ανάπτυξη νεφώδους συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, στην ανάπτυξη νεφώδους συστήματος ηλεκτρονικών ιατρικών παραπεμπτικών και στην ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών στην υγεία. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα υπηρεσιοστρεφή πληροφοριακά συστήματα υγείας, τα συστήματα διαχείρισης ροών εργασίας, η διαχείριση γνώσης, ο σημασιολογικός ιστός και οι τεχνολογίες υπολογιστικών νεφών.

Επικοινωνία: dpap@unipi.gr

 

Δρ. Βασιλική Κούφη, Ερευνήτρια

Η Βασιλική Κούφη είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο «Data Communication Systems» από το Πανεπιστήμιο Brunel του Ηνωμένου Βασιλείου και το διδακτορικό της δίπλωμα από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εργάζεται ως μηχανικός δικτύων στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και έχει διατελέσει διδάσκουσα του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει συμμετάσχει σε έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων υγείας και άλλων διαδικτυακών εφαρμογών, καθώς και σε έργα ανάπτυξης και διαχείρισης δικτυακών υπηρεσιών. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες υγείας στο παγκόσμιο ιστό, διεισδυτικά συστήματα υγείας, διαδικασιοστρεφή και βασισμένα σε πλέγματα πληροφοριακά συστήματα υγείας, προσωπικό φάκελο υγείας, τεχνολογία υπολογιστικών νεφών και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων υγείας.

Επικοινωνία: vassok@unipi.gr

 

Χριστίνα Δασκαλάκη, Ερευνήτρια

Η Χριστίνα Δασκαλάκη είναι μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. http://blog.zederkof.dk/?p=1571 Kevin Durant Shoes New Balance 678 hombre Έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στα «Δικτυοκεντρικά Συστήματα» από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου. https://fuzzyfox.net/?p=9191 Canada Goose Banff Parka Nike Air Jordan Baratas Επίσης,