Εργαστήριο Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΠΕΝΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ)

I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Valavanis I, Maglogiannis I, Chatziioannou A, “Intelligent Utilization of Biomarkers for the Recognition of Obstructive Nephropathy”, Intelligent Decision Technologies Journal IOS Press, 7 (1), 11-22, 2013.
 • Tasoulis S, Doukas C, Plagianakos V and Maglogiannis I,  “Statistical Data Mining of Streaming Motion Data for Activity and Fall Recognition in Assistive Environments” Neurocomputing Elsevier, 107, 87-96, 2013.
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F, Vassilacopoulos G, “Specifying process requirements for holistic care”, Informatics for Health and Social Care (accepted, 2012).
 • Botsivaly M, Malamateniou F, Vassilacopoulos G and Macris A: “Development of se-mantically annotated web services using a CDA-based discharge summaries’ ontology”, Computers in Human Behaviour, (accepted for replica patek philippe publication).
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “E-EPR: A workflow-based electronic emergency patient record to support holistic care management”, Personal and Ubiquitous Computing Journal, pp.1-10, November 25, 2012.
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Emergency Healthcare Process Automation Using Mobile Computing and Cloud Services”, Journal of Medical Systems, 36(5):3233-41, 2012.
 • Sifakis EG, Prentza A, Koutsouris D, Chatziioannou A, “Evaluating the effect of various background correction methods regarding noise reduction, in two-channel microarray data”, Computers in Biology and Medicine, 42(1), 19-29, 2012.
 • Maglogiannis I, “Towards the Adoption of Open Source and Open Access Electronic Health Record Systems”, Journal of Healthcare Engineering Vol. 3 • No. 1 • 2012 Page 141–161, Multi-Science Publishing.
 • Doukas C, Petsatodis T and Maglogiannis I, “Automated Sleep Breath Disorders Detection utilizing Patient Sound Analysis” Biomedical Signal Processing & Control Vol. 7, Is. 3 May 2012, pp. 256–264, Elsevier.
 • Maragoudakis M, Maglogiannis I, “A Medical Ontology for Intelligent Web-Based Skin Lesions Image Retrieval”, Health Informatics Journal, 17(2), 140-157, 2011, SAGE Publications.
 • Doukas C, Maglogiannis I, “An Assistive Environment for Improving Human Safety Utilizing Advanced Sound and Motion Data Classification”, Universal Access in the Information Society UAIS, 10 (2),  217-228, 2011, Springer.
 • Doukas C, Metsis V, Becker E, Le Z, Makedon F, Maglogiannis I, “Digital cities of the future: Extending @home assistive technologies for the elderly and the disabled”, Telematics and Informatics, 28 (3), 176-190, 2011, Elsevier.
 • Chatziioanou A, Kanaris I, Doukas C, Moulos P, Kolisis F, Maglogiannis I, “The GRISSOM Platform: Enabling distributed Processing and Management of Biological Data through fusion of Grid and Web Technologies”, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 15(1): 83-92, 2011.
 • Doukas C, Maglogiannis I, “Emergency Fall Incidents Detection in Assisted Living Environments Utilizing Motion, Sound and Visual Perceptual Components” IEEE Transactions on Replica Tag Heuer Information Technology in Biomedicine 15 (2): 277-289, 2011.
 • Moutselos K, Maglogiannis I, Chatziioannou A, “GOrevenge: A novel generic reverse engineering method for the identification of critical molecular players, through the use of ontologies”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Vol. 58, pp. 3522-3527, 2011, IEEE Press.
 • Sifakis EG, Lambrou GI, Prentza A, Vlahopoulos S, Koutsouris D, Tzortzatou-Stathopoulou F, Chatziioannou A, “Elucidating the identity of resistance mechanisms to prednisolone exposure in acute lymphoblastic leukemia cells, through transcriptomic analysis: A computational approach”, Journal of Clinical Bioinformatics, 1:36, 2011.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “An Approach to Participative Personal Health Record System Development”, International Journal of Healthcare Delivery Reform Initiatives, 2(4), 1-16, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “A System for the Provision of Medical Diagnostic and Treatment Advice in a Home Care Environment”, Personal and Ubiquitous Computing Journal, 14(6), 551-561, 2010.
 • Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “An Electronic Medical Record using Service Oriented Architecture”, International Journal of Applied Systemic Studies, 3(3), 343-352, 2010.
 • Mantzana, V, Themistocleous M and Morabito V. “Healthcare IS and Older Employees Training”, Journal of Enterprise Information Management, 23(6), 680-693, 2010.
 • Morabito V, Themistocleous M and Serrano A. “A Survey on Integrated IS and Competitive Advantage”, Journal of Enterprise Information Management, 23(2), 201-214, 2010.
 • Karpouzis K, Maglogiannis I, “Modeling and Delivering Heterogeneous Audiovisual Content for Group Consumption” Signal Image and Video Processing, 4 (2): 155-165, 2010, Springer Publishers.
 • Doukas C, Maglogiannis I, “Advanced Classification and Rules-Based Evaluation of Motion, Visual and Biosignal Data for Patient Fall Incident Detection”, International Journal on AI Tools (IJAIT) special issue on “Artificial Intelligence Techniques for Pervasive Computing”, 19 (2): 175-191, 2010, World Scientific Publishing.
 • Doukas C, Maglogiannis I, “Speed optimized face recognition on mobile devices using eigenfaces decomposition”, Engineering Intelligent Systems, Vol 18 Nos 3/4 September/December, 2010, CRL Press.
 • Maglogiannis I, Doukas C, Kormentzas G, Pliakas T, “Wavelet based Compression with ROI Coding Support for Mobile Access to DICOM Images over Heterogeneous Radio Networks” IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 13(4), July, pp. 458-66, 2009.
 • Maglogiannis I, Kazatzopoulos L, Delakouridis K and Hadjiefthymiades S, “Enabling Location Privacy and Medical Data Encryption in Patient Telemonitoring Systems”, accepted for publication in IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 13(6), 946-954, 2009,  IEEE Press.
 • Maglogiannis I, Zafiropoulos E, Loukis E, Stasis A, “Support Vectors Machine based Identification of Heart Valve Diseases Using Heart Sounds”, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier 95 (1), pp. 47-61, 2009.
 • Maglogiannis I, Doukas C, “Overview of Advanced Computer Vision Systems for Skin Lesions Characterization”, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine Sep;13(5):721-33, 2009.
 • Kanaris I, Mylonakis V, Chatzioannou A, Maglogiannis I, Soldatos J, “HECTOR: Enabling Microarray Experiments over the Hellenic Grid Infrastructure”, Journal of Grid Computing 7 (3): 395-416, 2009, Springer Publishers.
 • Moutselos K , Kanaris I, Chatziioannou A, Maglogiannis I, Kolisis FN. “KEGG converter: a tool for the in-silico modelling of metabolic networks of the KEGG Pathways database”, BMC Bioinformatics  Oct 8;10(1):324, 2009.
 • Kamal M and Themistocleous M. “Investigating EAI Adoption in the Local Government Authorities: A case of Mapping the Influential Factors on the Adoption Lifecycle Phases”, Transforming Government: People, Process and Policy (TGPPP), 3(2): 190 – 212, 2009.
 • Themistocleous M, Mantzana V and Morabito V. “Achieving Knowledge Management Integration through EAI: a Case Study from Healthcare Sector”, International Journal of Technology Management (IJTM), 47(1/2/3), 114-126, 2009.
 • Macris A, Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “Using ontology-based knowledge networks for user training in managing healthcare processes”, International Journal of Technology Management (IJTM), 47(1/2/3), 5-21, 2009.
 • Macris A, Papadimitriou E and Vassilacopoulos G. “An Ontology-based Competency Model for Workflow Activity Assignment Policies”, Journal of Knowledge Management, 12(6), 72-88, 2008.
 • Mantzana V, Themistocleous M, Irani Z and Khoumbati K. “Factors and Actors Affecting the EAI Adoption in the Healthcare Sector”, Communications of AIS (CAIS), 22(Article 6), 103-116, 2008.
 • Khoumbati K, Themistocleous M, Irani Z and Mantzana V. “Factors Affecting the EAI Adoption in the Healthcare Sector”, Communications of AIS (CAIS), 22(Article 5), 87-102, 2008.
 • Maglogiannis I, Sarimveis H, Kiranoudis C, Chatziioannou AA, Oikonomou N, Aidinis V, “Radial Basis Function neural networks classification for the recognition of idiopathic pulmonary fibrosis in microscopic images”, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 12(1), 42 – 54, IEEE Press, 2008.
 • Vouyioukas D, Maglogiannis I, Pasias V, “Pervasive e-health Services using the DVB-RCS Communication Technology”, Journal of Medical Systems Springer DOI 10.1007/s10916-007-9061-4, 2008.
 • Maglogiannis I, Zafiropoulos E, Anagnostopoulos I, “An Intelligent System for Automated Breast Cancer Diagnosis and Prognosis using SVM based Classifiers”, Applied Intelligence Journal Springer DOI 10.1007/s10489-007-0073-z, 2008.
 • Doukas C, Maglogiannis I, “Adaptive Transmission of Medical Image and Video using Scalable Coding and Context-aware Wireless Medical Networks, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking Hindawi Press, vol. 2008, Article ID 428397, 12 pages, doi:10.1155/2008/428397, 2008.
 • Doukas C, Maglogiannis I, Chatziioannou A, “Computer Supported Angiogenesis Quantification Using Image Analysis and Statistical Averaging”, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 12, 2008, pp. 650-658, IEEE Press.
 • Komnakos D, Vouyioukas D, Maglogiannis I, Constantinou P, “Performance Evaluation of an Enhanced Uplink 3.5G System for Mobile HealthCare Applications”, International Journal of Telemedicine and Applications, Special Issue on WiMAX and 3G/3.5G Wireless Technologies for HealthCare Applications, EURASIP Hindawi Press, DOI:10.1155/2008/417870, 2008.
 • Vouyioukas D, Kambourakis G, Maglogiannis I, Rouskas A, Kolias C, Gritzalis S, “Enabling the Provision of Secure Web based M-Health Services utilizing XML based Security Models”, Security and Communication Networks Journal, Wiley InterScience, Special Issue on Clinical Information Systems (CIS) Security DOI: 10.1002/sec.46, Vol.1, Issue 5, pp. 375-388, Sept-Oct, 2008.

II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Papakonstantinou D, Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “Enabling the use of enhanced medical SOPs by an mLearning training solution”, Proceedings of Informatics, Management and Technology in Healthcare, ICIMTH 2013, Athens, Greece, July 5-7, 2013.
 • Koumaditis K, Themistocleous M and Vassilacopoulos G. “SOA Governance in Healthcare Organisations”, Proceedings of Informatics, Management and Technology in Healthcare, ICIMTH 2013, Athens, Greece, July 5-7, 2013.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “A Sophisticated Mechanism for Enabling Real-time Mobile Access to PHR Data”, Proceedings of Informatics, Management and Technology in Healthcare, ICIMTH 2013, Athens, Greece, July 5-7, 2013.
 • Koufi V, Malamateniou F, Prentza A and Vassilacopoulos G. “Android-based access to holistic emergency care record”, Proceedings of Informatics, Management and Technology in Healthcare, ICIMTH 2013, Athens, Greece, July 5-7, 2013.
 • Poulymenopoulou M, Papakonstantinou D, Malamateniou F, Prentza A and Vassilacopoulos G. “A conceptual security framework for personal health records (PHRs)”, Proceedings of Informatics, Management and Technology in Healthcare, ICIMTH 2013, Athens, Greece, July 5-7, 2013.
 • Maglogiannis I, Delibasis KK, Goudas T, Prentza A, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “Video Segmentation of Moving Humans for Assistive Environments”, Proceedings of Informatics, Management and Technology in Healthcare, ICIMTH 2013, Athens, Greece, July 5-7, 2013.
 • Koufi V, Malamateniou F, Vassilacopoulos G and Prentza A. “An Android-Enabled Mo-bile Framework for ubiquitous access to cloud emergency medical services”, Proceedings of the IEEE 2nd Symposium on Network Cloud Computing and Applications (IEEE NCCA 2012), London, UK, December 3-5, 2012.
 • Doukas C, Maglogiannis I, Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G.  “Enabling Data Protection through PKI encryption in IoT m-Health Devices”, Proceedings of the IEEE 12th International Conference on BioInformatics and BioEngineering (BIBE 2012), Larnaka, Cyprus, November 11-13, 2012.
 • A. Prentza, “PEPPOL, Pan-European Public Procurement Online”. In 16th Panhellenic Conference on Informatics with international participation, Special Session: “Research Projects Results – Security and Privacy Technologies”, Piraeus, Greece, October 5-7, 2012.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “An Android-Enabled Mobile Frame-work for Ensuring Quality of Life through Patient-Centric Care”, In Proceedings of the 24rd International Conference of the European Federation for Medical Informatics, MIE 2012, Pisa, Italy, 26-29 August, Studies in Health Technology and Informatics, pp. 1040-1044, 2012.
 • Papakonstantinou D, Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “Towards a mLearning training solution to the adoption of a CPOE system”, Proceedings of the 24rd International Conference of the European Federation for Medical Informatics, MIE 2012, Pisa, Italy, 26-29 August, Studies in Health Technology and Informatics, pp. 973-977, 2012.
 • Poulymenopoulou M, Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “Using a patient-centered approach for health and social care integration”, Proceedings of the 24rd International Conference of the European Federation for Medical Informatics, MIE 2012, Pisa, Italy, 26-29 August, Studies in Health Technology and Informatics, pp. 467-471, 2012.
 • Christou V, Prentza A. “Design and implementation of a home-based system for coordinated care of mentally ill patients”, Proceedings of 10th International Conference on Information Communication Technologies in Health ICICTH2012, Samos, Greece, July 12-14, 2012.
 • Altanis I, Prentza A, Boloudakis M, Retalis S. “Design motion tracking games using MS Kinect for stroke rehabilitation”, 18th European Congress of Physical & rehabilitation Medicine, Thessaloniki, Greece, 28th May – 1st June 2012.
 • Prentza A. “Integrating PEPPOL eInvoicing with national solutions – Greece”, PEPPOL Conference, Workshop: “Post-award PEPPOL at work”, Rome, Italy, May 29-30, 2012.
 • Prentza A. “Greek VCD Case and Pilots: Using the VCD for healthcare call for tenders and post award procurement”, PEPPOL Conference, Workshop: “Pre-award PEPPOL at work”, Rome, Italy, May 29-30, 2012.
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “Specifying workflow requirements for holistic care”, Proceedings of the International eHealth, Telemedicine and Health ICT Forum, Med-e-tel 2012, Luxemburg, April 18-20, 2012.
 • Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “Towards an embedded semantic wiki for user training in an ePrescribing service”, Proceedings of the 1st International Conference on Medical Education Informatics, MEI 2012, Thessaloniki, Greece, 6-7 April, 2012.
 • Poulymenopoulou M, Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “Enhancing patient information sharing through social networks”, Proceedings of the International Conference on Health Informatics, HEALTHINF 2012, Vilamoura, Algarve, Portugal, February 1-4, 2012.
 • Αλτάνης Ι, Πρέντζα Α, Μπολουδάκης Μ, Ρετάλης Σ. “Σχεδίαση διαδραστικών παιχνιδιών στην πλατφόρμα Kinect για ασθενείς που είναι σε στάδιο αποκατάστασης της κίνησης µετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή τραύμα”, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Αθήνα, 20-21 Ιανουαρίου, 2012.
 • Delibasis K, Christodoulidis A, Maglogiannis I. “An intelligent tool for anatomical object segmentation using deformable surfaces”, Lecture Notes in Artificial Intelligence, I. Maglogiannis et al. (Eds.): SETN 2012, Vol. 7297, pp. 206–213, 2012.
 • Goudas T, Maglogiannis I. “Advanced Cancer Cell Characterization and Quantification of Microscopy Images”, Lecture Notes in Artificial Intelligence, I. Maglogiannis et al. (Eds.): SETN 2012, Vol. 7297, pp. 315–322, 2012.
 • Christodoulidis A, Delibasis K, Maglogiannis I. “Near real-time human silhouette and movement detection in indoor environments using fixed cameras”, Proceedings of 5th ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2012), Crete, Greece ACM.
 • Maglogiannis I and Doukas C. “Bringing IoT and Cloud Computing towards Pervasive Healthcare Extending Seamlessly to the Internet of Things”, (esIoT) Workshop in Conjuction with IMIS-2012 International Conference, Palermo, Italy, 2012.
 • Doukas C, Stagkopoulos P, Kiranoudis C, Maglogiannis I. “Automated Skin Lesion Assessment Using Mobile Technologies and Cloud Platforms”, Proceedings of 34th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology, EMBC12, San Diego, USA, 2012.
 • Goudas T, Doukas C, Chatziioannou A and Maglogiannis I. “Advanced Characterization of Microscopic Kidney Biopsies Utilizing Image Analysis Techniques”, Proceedings of 34th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology, EMBC12, San Diego, USA, 2012.
 • Goudas T, Maglogiannis I. “Cancer Cells Detection and Pathology Quantification Utilizing Image Analysis Techniques”, Proceedings of 34th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology, EMBC12, San Diego, USA, 2012.
 • Goudas T, Chatziioannou A, Maglogiannis I. “Advanced Block Detection and Quantification of Fibrotic Areas in Microscopy Images of Obstructive Nephropathy”, Proceedings of 24th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence, Athens, Greece, 2012.
 • Tasoulis SK, Maglogiannis I and Plagianakos VP. “Unsupervised Detection of Fibrosis in Microscopy Images Using Fractals and Fuzzy c-Means Clustering”, Proceedings AIAI 2012, (1) 2012: 385-394.
 • Moutselos K, Maglogiannis I, Chatziioannou A. “Feature Selection Study on Separate Multi-modal Datasets: Application on Cutaneous Melanoma”, Proceedings AIAI 2012, (2) 2012: 36-45.
 • Moutselos K, Maglogiannis I, Chatziioannou A. “Data Integration and Feature Selection in  High-volume Molecular and Imaging Datasets”, Proceedings of the 12th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering (BIBE 2012) Larnaka, Cyprus.
 • Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “Embedding on-line training in an e-prescribing service”, Proceedings of the International Conference on Knowledge Management and Information Sharing, KMIS 2011, Paris, France, October 26-29, 2011.
 • Torok M, Prentza A, Leontaridis L. “Ontology based workflow architecture implementation for SMEs – case study”, eChallenges e-2011 Conference Proceedings, Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds), IIMC International Information Management Corporation, 2011, Florence, Italy, October 26-28, 2011.
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “An Access Control Framework for Pervasive Mobile Healthcare Systems Utilizing Cloud Services”, Proceedings of the International ICST Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare, MobiHealth 2011, Kos , Greece, October 05-07, 2011.
 • Papakonstantinou D, Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “A cloud-based semantic wiki for user training in healthcare process management”, Proceedings of the Medical Informatics Europe, MIE 2011, Oslo, Norway, August 28-31, 2011.
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F, Papakonstantinou D and Vassilacopoulos G. “Cloud-based Information Support for Emergency Healthcare”, Proceedings of the Medical Informatics Europe, MIE 2011, Oslo, Norway, August 28-31, 2011.
 • Prentza A, Leontaridis L, Dimitriou G, Mondorf A, Reiser D. “Creating a Virtual Company Dossier for the cross-border use of eAttestations in public procurement – Reference implementation of an enabling platform for Economic Operators, the VCD designer”, Proceedings of the IFIP e-Government Conference 2011 (eGOV2011), Delft, the Netherlands, August 28-September 2, 2011.
 • Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. User training  in primary care processes through a semantic wiki”, Proceedings of the IADIS International Conference e-Health 2011, Rome, Italy, July 20-22, 2011.
 • Tsaravas C, Themistocleous M. “Cloud Computing and eGovernmen: A Literature Review”, Proceedings of the European and Mediterranean and Middle East Conference on Information Systems 2011 (EMCIS2011) Athens, Greece, May 30-31, 2011.
 • Koumaditis K, Themistocleous M, Byrne P, Ross D, Cromie S, Corrigan S. “Investigating Human Factors in Biotechnology and Pharmaceutical Manufacturing Industries”, In the Proceedings of the European and Mediterranean and Middle East Conference on Information Systems 2011 (EMCIS2011) Athens, Greece, May 30-31, 2011.
 • Prentza A, Leontaridis L, Stergiou A, Berler A, Kaggelides K. “Standardised automation of pre-award procurement procedures in Healthcare”, Proceedings of the European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS2011), Athens, Greece, May 30-31, 2011.
 • Koumaditis K, Themistocleous M. “The Importance of SOA Governance in HIS Integration: A Literature Review”, Proceedings of the European and Mediterranean and Middle East Conference on Information Systems 2011 (EMCIS2011) Athens, Greece, May 30-31, 2011.
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “e-EPR: A cloud-based architecture of an electronic emergency patient record”, Proceedings of the 4rd International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, PETRA 2011, Crete, Greece, May 25-27, 2011.
 • Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “A semantic wiki for user training in ePrescribing processes”, Proceedings of the 4rd International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, PETRA 2011, Crete, Greece, May 25-27, 2011.
 • Tsaravas H, Themistocleous M. “Cloud Computing & E-Government: Myth or Reality?”, Transforming Government Workshop 2011 London, UK, [CD Proceedings], March 17-18, 2011.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “Context-Aware Security in Cloud Emergency Medical Services”, Proceedings, International Conference on Health Informatics, HEALTHINF 2011, Rome, Italy, January 26-29, 2011.
 • Mantzana V, Koumaditis K, Themistocleous M. “Healthcare IS Interoperability: Challenges and Solutions”, Proceedings of International Conference of Health Informatics (HEALTHINF 2011), Rome, Italy, January 26-29, 2011.
 • Soja P, Themistocleous M, Rupino P, “Playing Catch up: How Different is Large Scale Enterprise Systems Implementation in Transition Countries and Organizations?”, In Sprague, R. J. (Eds), Proceedings of Forty fourth Annual Hawaii International Conference on System Sciences, (Hicss 40), Kauai Island, Hawaii, USA, IEEE Computer Society, Los Alamitos, California, USA., [CD-Proceedings]. January 4-7, 2011.
 • Komnakos D, Vouyioukas D, Skianis C, Maglogiannis I. “Cooperative Mobile High-Speed and Personal Area Networks for the Provision of Pervasive E-Health Services”, Proceedings of the IEEE International Conference on Communications ICC2011 SAC EH e-Health, Kyoto Japan.
 • Komnakos D, Vouyioukas D, Maglogiannis I. “Feasibility Study of a HSPA Backhauling over Satellite for Crisis Management”, Proceedings of the IEEE 73rd Vehicular Technology Conference, Budapest, Hungary,  2011.
 • Doukas C, Fotiou N, Polyzos G, Maglogiannis I. “Context-Aware Delivery of Information in Assistive Environments Utilizing Future Internet Technologies”, Proceedings of 4th ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2011), Crete, Greece, ACM.
 • Pigadas V, Doukas C, Plagianakos V, Maglogiannis I. “Enabling Constant Monitoring of Chronic Patient Using Android Smart Phones”, Proceedings of 4th ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2011), Crete, Greece, ACM.
 • Moulos P, Valavanis I, Klein J, Maglogiannis I, Schanstra J and Chatziioannou A. “Unifying the Integration, Analysis and Interpretation of multi-omic datasets: Exploration of the disease networks of Obstructive Nephropathy in children”, Proceedings of 33th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology, EMBC11 Boston, USA, 2011.
 • Moulos P, Valavanis I, Klein J, Maglogiannis I, Schanstra J and Chatziioannou A. “Intelligent Selection of human miRNAs and mouse mRNAs related to Obstructive Nephropathy”, Proceedings of Artificial Intelligence Applications in Biomedicine (AIAB 2011), Springer Corfu, Greece, 2011.
 • Tasoulis SK, Doukas CN, Maglogiannis I and Plagianakos VP. “Statistical Data Mining of Streaming Motion Data for Fall Detection in Assistive Environments”, Proceedings of 33th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology, EMBC11 Boston, USA.
 • Tasoulis SK, Doukas CN, Maglogiannis I and Plagianakos VP. “Independent Component Clustering for Skin Lesions Characterization”, Proceedings of Artificial Intelligence Applications in Biomedicine (AIAB 2011), Corfu, Greece, 2011, Springer.
 • Doukas C, Pliakas T, Tsanakas P, Maglogiannis I. “Distributed Management of Pervasive Healthcare Data through Cloud Computing”, Proceedings of 2nd International IEEE ICST Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare – MobiHealth 2011, Kos, Greece.
 • Doukas C, Maglogiannis I. “Managing Wearable Sensor Data through Cloud Computing”, Proceedings of IEEE Third International Conference on Cloud Computing Technology and Science 2011, Athens, Greece.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “An Event-based, Role-based Authorization Model for Healthcare Workflow Systems”, Proceedings of the 3rd International ICST Conference on Electronic Healthcare for the 21st century, eHealth 2010, Morocco, Casablanca, December 13-15, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “Ubiquitous Access to Cloud Emergency Medical Services”, Proceedings of the 10th International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine (ITAB 2010), Corfu, Greece, November 3-5, 2010.
 • Mantzana V, Themistocleous M and Koumaditis K. “Is SOA a solution to Healthcare Information Systems Interoperability?”, Proceedings of the tenth IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine (ITAB 2010), Corfu, Greece, November, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “Authorization in Cloud e-Radiology Services”, Proceedings of the International Conference on Knowledge Management and Information Sharing (KMIS 2010), Valencia, Spain, October 25-28, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “A Portal for Ubiquitous Access to Personal Health Records on the Cloud’, Proceedings of the International ICST Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare (MobiHealth 2010), Ayia Napa, Cyprus, October 18-20, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F, Vassilacopoulos G and Papakonstantinou D: “Healthcare System Evolution towards SOA: A Security Perspective”, Proceedings of the 13th World Congress on Medical and Health Informatics, MEDINFO 2010, Cape Town, South Africa, September 12-15, 2010.
 • Moulos P, Maglogiannis I, Chatziioannou A. “Applying gap statistic for automated unsupervised estimation of optimal number of clusters in microarray datasets”, Proceedings of the 7th International Meeting on Computational Intelligence Methods for Bioinformatics and Biostatistics, Palermo, September 16-18, 2010, CIBB 2010.
 • Prentza A, “VCD Implementation in Greece”. In Joint IFIP EGOV and ePart2010 Conference, Workshop 3: “Virtual company dossier: Facilitating the Pan-European Pre-Awarding Phase of E-Procurement”, chairs: Maria Wimmer, University of Koblenz-Landau; Silke Wei?, Josef Makolm; Federal Ministry of Finance, Austria, Lausanne, August 30, 2010.
 • Ferreira C, Rupino P, Melo P and Themistocleous M. “Semantics Take the SOA Registry to the Next Level: an Empirical Study in a Telecom Company”, Proceedings of the Sixteenth Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2010), Lima, Peru, August 12-15, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Authorization in Cloud ePrescribing Services”, Proceedings of the IADIS International Conference e-Health 2010, Freiburg, Germany, July 29-31, 2010.
 • Christou V, Polizou M, Apostolopoulos V, Prentza A. “UML design of a system for coordinated care of mentally ill patients after discharge to home”, Proceedings of the Latest Trends on Computers, volume II, 14th WSEAS International Conference on Computers, Corfu island, Greece, July 23-25, 2010, pp. 499-505.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “An Agent-Based Application of Personal Health Record in Homecare”, Proceedings of the 3rd International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, PETRA 2010, Samos, Greece, June 23-25, 2010.
 • Mytilinaiou E, Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A Context-Aware Approach to Process-based PHR System Security”, Proceedings of the International Council on Medical and Care Compunetics Event 2010, ICMCC 2010, London, United Kingdom, June 8-11, 2010.
 • Mytilinaiou E, Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A Context-Aware Authorization Model for Interoperable Electronic Health Records”, Proceedings of the European Federation of Medical Informatics Special Topic Conference 2010, EFMI STC 2010, Reykjavik, Iceland, June 2-4, 2010.
 • Chatziioannou A, Kanaris I and Maglogiannis I. “Using Grid Infrastructure for the Promotion of Biomedical Knowledge Mining”, Proceedings of the 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, MEDICON 2010, 27-30 May, Greece.
 • Themistocleous M, Koumaditis K, Mantzana V, Morabito V. “An Empirical Study on Older Employees Training on ICT”, Proceedings of the European and Mediterranean Conference on Information Systems 2010 (EMCIS2010) Abu Dhabi UAE, April 12-13, 2010.
 • Doukas C, Maglogiannis I, Chatziioannou A. “A Scientific Gateway for Distributed Mining of Biomedical Image Data utilizing Web Services”, Proceedings of  5th EGEE User Forum Uppsala, Sweden, April 12-15, 2010.
 • Doukas C, Maglogiannis I, Chatziioannou A. “Managing Healthcare and Medical Information Utilizing Cloud Computing”, Proceedings of  5th EGEE User Forum Uppsala, Sweden, April 12-15, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “Cloud Computing in Healthcare: An Authorization Perspective”, Proceedings of the Med-e-Tel 2010, Luxembourg, April 1-3, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “Automating Authorization Propagation Process in Personal Health Records”, Proceedings of the International Conference on Health Informatics (HEALTHINF 2010), Valencia, Spain, January 20-23, 2010.
 • Tasoulis S, Doukas C, Maglogiannis I, Plagianakos V. “Skin Lesions Characterisation Utilising Clustering Algorithms”, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Konstantopoulos et al. (Eds.): SETN 2010, Vol. 6040, pp. 243–253, 2010.
 • Thermou Y, Kanaris I and Maglogiannis I. “IMAGEGRID: A Web interface aiming to medical data management at Grid Infrastructure exploiting Web Technologies”, Proceedings of the 7th European Symposium on Biomedical Engineering, Greece, 2010.
 • Kolovou X, C. Doukas C, Vergados D, Anagnostopoulos I, Maglogiannis I. “Open Research Issues in Vision-Based Fall Detection Systems (FDS)”, Proceedings of the 7th European Symposium on Biomedical Engineering, Greece 2010.
 • Doukas C, Petsatodis T and Maglogiannis I. “MORFEAS: A Non-Invasive System for automated Sleep Apnea Detection utilizing Snore Sound Analysis”, Proceedings of the 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, MEDICON 2010, 27-30 May, Greece.
 • Goudas T, Doukas C, Chatziioannou A, Maglogiannis I. “Salient Regions Detection in Microscopic Kidney Biopsies Utilizing Image Analysis Techniques”, Proceedings of the 7th European Symposium on Biomedical Engineering, Greece, 2010.
 • Michalopoulos M, Anagnostopoulos C, Doukas C, Maglogiannis I, Hadjiefthymiades S. “Optimizing Pervasive Sensor Data Acquisition utilizing Missing Values Substitution” In Proc of 3rd ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2010), Samos, Greece ACM.
 • Liolios C, Doukas C, Fourlas G, Maglogiannis I. “An Overview of Body Sensor Networks in Enabling Pervasive Healthcare and Assistive Environments”, Proceedings of the 3rd ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2010), Samos, Greece, ACM.
 • Kolovou X, Maglogiannis I. “Video-Surveillance and Context Aware System for Activity Recognition”, Proceedings of the 3rd ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2010), Samos, Greece ACM.
 • Chatziioannou A, Kanaris I, Doukas C, Thermou Y, Maglogiannis I. “Enabling distributed Processing and Management of biological Data using the Grid and Web Technologies”, Proceedings of the 8th HealthGrid 2010 Conference, IOS Press June 28-30, 2010, Paris, France.
 • Doukas CN, Maglogiannis I, Pliakas T. “Mobile Healthcare Information Management Utilizing Cloud Computing and Android OS”, Proceedings of the 32nd IEEE International Conference of the Engineering in Medicine and Biology Society, Buenos Aires, Argentina, 2010.
 • Tasoulis SK, Doukas CN, Maglogiannis I and Plagianakos VP. “Classification of Apoptosis Using Advanced Clustering Techniques on Digital Microscopic Images”, Proceedings of the 32nd IEEE International Conference of the Engineering in Medicine and Biology Society, Buenos Aires, Argentina, 2010.
 • Tasoulis SK, Doukas CN, Maglogiannis I and Plagianakos VP. “Classification of Dermatological Images Using Advanced Clustering Techniques”, Proceedings of the 32nd IEEE International Conference of the Engineering in Medicine and Biology Society, Buenos Aires, Argentina, 2010.
 • Moutselos K, Chatziioannou A, Maglogiannis  I. “Delineation and interpretation of gene networks towards their effect in cellular physiology- A reverse engineering approach for the identification of critical molecular players, through the use of controlled biological vocabularies”, Proceedings of the 32nd Annual International IEEE EMBS Conference August 31 – September 4, 2010, Buenos Aires Sheraton Hotel, Buenos Aires, Argentina.
 • Doukas C, Goudas T, Fischer S, Mierswa I, Maglogiannis I. “An Open Image Mining Framework for the characterization of Obstructive Nephropathy Images”, Proceedings of the 32nd Annual International IEEE EMBS Conference August 31 – September 4, 2010, Buenos Aires Sheraton Hotel, Buenos Aires, Argentina.
 • Maglogiannis I, Doukas C and Chatziioannou A. “Enabling Distributed Mining of Biomedical Image Data Utilizing Web Services Technology”, Proceedings of  the 8th ICICTH, International Conference on Information Communication Technologies in Health, July, 2010, Samos Island, Greece.
 • Kanaris I, Tsevas S, Maglogiannis I, Iakovidis D, “Enabling Distributed Summarization of Wireless Capsule Endoscopy Video”, Proceedings of the 2010 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, (IST 2010), Thessaloniki, Greece.
 • Doukas C and Maglogiannis I. “A Fast Mobile Face Recognition System for Android OS Based on Eigenfaces Decomposition”, Proceedings of the 6th IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI2010), Springer 2010, Larnaka, Cyprus.
 • Doukas C, Maglogiannis I, Tsanakas P, Malamateniou F, Vassilacopoulos G. “mPharmacy: A System Enabling Prescription and Personal Assistive Medication Management on Mobile Devices”, Proceedings of the International IEEE ICST Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare – MobiHealth, 2010.
 • Maragoudakis M, Maglogiannis I. “Skin Lesion Diagnosis from Images Using Novel Ensemble Classification Techniques”, Proceedings of the  10th IEEE International Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine, (ITAB 2010), Corfu, Greece.
 • Valavanis I, Caubet C, Maglogiannis I, Klein J, Schanstra JP, Chatziioannou A. “Analysis of pediatric obstructive nephropathy using protein antibody arrays and computational techniques”, Proceedings of the 10th IEEE International Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine, (ITAB 2010), Corfu, Greece.
 • Doukas C, Chatziioannou A and Maglogiannis I. “Intelligent Planning of Biomedical Image Mining Workflows”, Proceedings of the 10th IEEE International Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine, (ITAB 2010), Corfu, Greece.
 • Vassilacopoulos G. “Personal Healthcare Records: Recent Advances”, Proceedings of the International Conference on Technology Innovation in Healthcare, Athens Greece, December 2-5, 2009.
 • Lambrou G I, Sifakis E, Prentza A, Chatziioannou A, Koutsouris D, Koultouki E and Tzortzatou-Stathopoulou F. “Comparative Computational Methods for Identification of Inherent or Acquired Mechanisms of Resistance to Prednisolone in Acute Lymphoblastic Leukemia Cells”, Proceedings of the International Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine (IEEE-ITAB2009), Larnaca, Cyprus, November 5-7, 2009, N180.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “Context-aware Security for Personal Electronic Health Records”, Proceedings of the INFORMS Annual Meeting, San Diego, California, October 11-14, 2009 (invited paper).
 • Lambrou G Ι, Chatziioannou A, Sifakis E G. Prentza A, Koutsouris D and Tzortzatou-Stathopoulou F. “Setting a Rational Framework for Experimental Design and Analysis of High-Throughput DNA Microarray Experiments and Data”, Proceedings of the 9th International Workshop on Mathematical Methods in Scattering Theory and Biomedical Engineering, Patras, Greece, October 9-11, 2009.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “Building Interoperable Health Information Systems using Agent and Workflow Technologies”, Proceedings of the 22nd International Conference on Medical Informatics Europe, MIE 2009, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, August 30 – September 2, 2009.
 • Sifakis E G, Chatzoplaki E, Prentza A, Lambrou G Ι, Tzortzatou-Stathopoulou F and Koutsouris D. “A Computational Approach Using Hierarchical Clustering to Analyze cDNA Microarray Data from a Glucocorticoid Treated Acute Lymphoblastic Leukemia Cell Line”, Proceedings of 7th International Conference on Information Communication Technologies in Health ICICTH2009, Samos, Greece, July 16-18, 2009.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “A Mediation Framework for Achieving Interoperability in Pervasive Grid-Based Home Care Systems”, Proceedings of the 2nd International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, PETRA 2009, Corfu, Greece, June 9-13, 2009.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “A Mediation Framework for the Implementation of Context-Aware Access Control in Pervasive Grid-Based Healthcare Systems”, Proceedings of the 4th International Conference on Grid and Pervasive Computing, GPC 2009, Geneva, Switzerland, May 4-8, 2009.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “Adaptive Healthcare Applications using Agent and Workflow Technologies”, Proceedings of the Med-e-Tel 2009, Luxembourg, April 1-3, 2009.
 • Lambrou G Ι, Tzortzatou-Stathopoulou F, Sifakis E G, Prentza A and Koutsouris D. “Early Resistance Markers Identification using Microarray Analysis of a Glucocorticoid Resistant Acute Lymphoblastic Leukemia Cell Line”, Proceedings of the IET Conference on Synthetic Biology, Systems Biology and Bioinfromatics (BioSysBio09), Cambridge, UK, March 23-25, 2009, P024, pp.73-74.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “An Approach to Enforce Context-Aware Access Control to Process-Based Healthcare Systems Built on a Grid Infra-structure”, Proceedings of the International Conference on Health Informatics, HEALTHINF 2009, Porto, Portugal, January 14-17, 2009.
 • Koumaditis K, Themistocleous M, Mantzana V, Basias N. “A new perspective on healthcare information systems & Service-Oriented-Architecture”, IADIS e-Health 2009, Portugal, 2009.
 • Doukas C, Maglogiannis I, Pneumatikakis A. “Emergency Incidents Detection in Assisted Living Environments Utilizing Sound and Visual Perceptual Components”, Proceedings of the 2nd ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2009), June 9-13 2009, Corfu, Greece ACM.
 • Antoniadou E, Romanopoulou E, Doukas C, Maglogiannis I. “Critical Analysis, Implementation and Evaluation of Open Source Electronic Health Records”, Proceedings of the 7th ICICTH, International Conference on Information Communication Technologies in Health July 16-18, 2009, Samos Island, Greece.
 • Chatziioannou A, Kanaris I, Maglogiannis I, Doukas C, Moulos P, Pilalis E and Kolisis F. “GRISSOM web based Grid portal: Exploiting the power of Grid infrastructure for the interpretation and storage of DNA microarray experiments”, Proceedings of  9th IEEE International Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine (ITAB 2009), Larnaka, Cyprus.
 • Doukas C, Maglogiannis I, Chatziioannou A. “An Open Web Services – based Framework for Data Mining of Biomedical Image Data”, Proceedings of  9th IEEE International Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine (ITAB 2009) Larnaka Cyprus.
 • Jones S, Irani Z, Sharif A and Themistocleous M. “E-Government Evaluation: Reflections on Two Organisational Studies”, In Sprague, R. J. (Eds), Proceedings of Thirty-Nineth Annual Hawaii International Conference on System Sciences, (Hicss 39), Kauai, Hawaii, USA, IEEE Computer Society, Los Alamitos, California, USA., [CD-Proceedings]. January 4-7.
 • Mantzana V and Themistocleous M. “Method for the Identification of Actors Involved in the Adoption of Innovations in Healthcare Organizations”, In Sprague, R. J. (Eds), Proceedings of Thirty-Nineth Annual Hawaii International Conference on System Sciences, (Hicss 39), Kauai, Hawaii, USA, IEEE Computer Society, Los Alamitos, California, USA., [CD-Proceedings]. January 4-7.
 • Themistocleous M. and Irani Z. “Towards a Methodology for the Development of Integrated IT Infrastructures”, In Sprague, R. J. (Eds), Proceedings of Thirty-Nineth Annual Hawaii International Conference on System Sciences, (Hicss 39), Kauai, Hawaii, USA, IEEE Computer Society, Los Alamitos, California, USA., [CD-Proceedings]. January 4-7.
 • Koufi V, Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “A Service-Oriented Architecture for Emergency Healthcare Process Integration”, Proceedings of the INFORMS Annual Meeting, Washington, DC, October 12-15, 2008 (invited paper).
 • Sifakis E, Lambrou G, Prentza A, Koutsouris D and Tzortzatou-Stathopoulou F. “cDNA Microarray Analysis of a Glucocorticoid Treated Acute Lymphoblastic Leukemia Cell Line”, Proceedings of the 8th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering (BIBE2008), Athens, Greece, October 8-10, 2008, paper number BI-P.4
 • Koufi V, Malamateniou F, Papakonstantinou D and Vassilacopoulos G. “Using ESB and BPEL for Evolving Healthcare Systems towards Pervasive, Grid-Enabled SOA”, Proceedings of the 17th International Conference on Information Systems Development, ISD 2008, Paphos, Cyprus, August 25-27, 2008.
 • Kamal M, Themistocleous M and Elliman T. “Extending IT Infrastructures in LGAs through EAI”, Proceedings of the 14th Americas Conference on Information Systems – AMCIS’08, Toronto, Canada, August 14-17, 2008.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “A Medical Diagnostic and Treatment Advice System for the Provision of Home Care”, Proceedings of the International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, PETRA 2008, Athens, Greece, July 15-19, 2008.
 • Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “Using ESB and BPEL for evolving healthcare systems towards SOA”, Proceedings of the International Congress of the European Federation for Medical Informatics, MIE 2008, Goteborg, Sweden, May 25-28, 2008.
 • Koufi V and Vassilacopoulos G. “Context-Aware Access Control for Pervasive Access to Process-Based Healthcare Systems”, Proceedings of the 21st International Conference on Medical Informatics Europe, MIE 2008, Göteborg, Sweden, May 25-28, 2008.
 • Themistocleous M, Serrano A and Kamal M. “Training Senior Employees for ICT Skills Enhancement through “REFOCUS”: The European Project”, In (Eds), Proceedings of Proceedings of the European and Mediterranean Conference on Information Systems, Dubai, UAE, [CD-Procedings], May 24-26, 2008.
 • Kamal M, Themistocleous M and Elliman T. “Mapping Factors Influencing EAI Adoption in the Local Government Authorities on Different Phases of the Adoption Lifecycle”, In (Eds), Proceedings of Proceedings of the European and Mediterranean Conference on Information Systems, Dubai, UAE, [CD-Procedings], May 24-26, 2008.
 • Koufi V and Vassilacopoulos G. “HDGPortal: A Grid Portal Application for Pervasive Access to Process-Based Healthcare Systems”, Proceedings of the 2nd International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare 2008, Pervasive Health 2008, Tampere, Finland, January 30 – February 1, 2008.
 • Doukas C, Maglogiannis I. “Advanced Patient or Elder Fall Detection based on Movement and Sound Data”, Pervasive Health 2008, Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare, Tampere, Finland 30 Jan – 1 Feb 2008
 • Doukas C, Maglogiannis I. “Enabling Human Status Awareness in Assistive Environments based on Advanced Sound and Motion Data Classification”, Proceedings of the 1st ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, Athens, Greece, 2008.
 • Komnakos D, Vouyioukas D, Maglogiannis I, Constantinou P.  “Feasibility Study of a Joint E-Health Mobile High-Speed and Wireless Sensor System”, Proceedings of the 1st ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, Athens, Greece, 2008.
 • Doukas C, Athanasiou L, Fakos K, Maglogiannis I. “Advanced Sound and Distress Speech Expression Classification for Human Status Awareness in Assistive Environments”, Proceedings of the 6th ICICTH, International Conference on Information Communication Technologies in Health July 11-13, 2008, Samos Island, Greece.
 • Doukas C, Maglogiannis I. “Human Distress Sound Analysis and Characterization using Advanced Classification Techniques”, Lecture Notes in Artificial Intelligence Volume 5138/2008, pp. 73-84, Best Paper Award.
 • Doukas C, Pliakas T, Karigiannis J, Maglogiannis I. “Enabling Indoor Exhibition Automated Guidance and Multimedia Content Delivery on Mobile Devices”, Proceedings of the 3rd ACM International Conference on Digital Interactive Media in Entertainment and Arts (DIMEA 2008), September 10-12, 2008, Athens, Greece.
 • Doukas C, Maglogiannis I, Haritou M, Tagaris A, Perakis K, Androulidakis A and Anagnostopoulos I. A Telemedicine Platform for Emergency Event Monitoring in Isolated Areas of North Aegean Region, Proceedings of the 12th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2008), Samos, Greece.
 • Kanaris I, Moutselos K, Chatziioannou A, Maglogiannis I, Kolisis F. “Building in-silico Pathway SBML Models from Heterogeneous Sources”, Proceedings of the 8th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering (BIBE 2008), Athens, Greece.
 • Maragoudakis M, Maglogiannis I, Lymberopoulos D. “A Medical, Description Logic based, Ontology for Skin Lesion Images”, Proceedings of the 8th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering (BIBE 2008), Athens, Greece.
 • Doukas C, Maglogiannis I, Karpouzis K. “Context-Aware Medical Content Adaptation through Semantic Representation and Rules Evaluation”, Semantic Media Adaptation and Personalization, 2008. SMAP ’08, Proceedings of the 3rd IEEE International Workshop, vol., no., pp.128-134, 15-16 December, 2008.

III) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 • Salama M, Soliman O, Maglogiannis I, Hassanien A. “Rough Set-Based Identification of Heart Valve Diseases Using Heart Sounds”,  Aly A. Fahmy A. Skowron and Z. Suraj (Eds.): Rough Sets and Intelligent Systems, ISRL 43, pp. 475–491, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2013.
 • Doukas C, Pliakas T and Maglogiannis I. “Utilization of Cloud Infrastructures for Pervasive Healthcare Applications”, Handbook on Ambient Assisted Living for Healthcare, Well-being and Rehabilitation, IOS Press, 2012, pp. 451-468.
 • Doukas C, Maglogiannis I and Chatziioannou A. “Certification and Security Issues in Biomedical Grid Portals: The GRISSOM Case Study”, Certification and Security in Health-Related Web Applications: Concepts and Solutions, IGI Global, 2011, 174-196, Web. 28 Oct, 2012. doi:10.4018/978-1-61692-895-7.ch009.
 • Πρέντζα A, Ρετάλης Σ και Λαζακίδου Γ: “Κοινότητες πρακτικής και συνεργατικά περιβάλλοντα μάθηση” στο Συνεργατικό Διαδίκτυο και Κοινωνία, Επιστημονική Eπιμέλεια Ιωάννης Αποστολάκης, εκδόσεις Παπαζήση, Κεφ. 16, 2011.
 • Μαλαματένιου Φ, Κούφη Β και Βασιλακόπουλος Γ: ‘Προσεγγίσεις, Τεχνολογίες και Πλαίσια Ανάπτυξης Εικονικών Ιατρικών Φακέλων Ασθενών’, βιβλίο με τίτλο ‘Συνεργατικό Διαδίκτυο και Κοινωνία’, Εκδόσεις Παπαζήση, 2010 (accepted for publication).
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘Using Agent and Workflow Technologies for the Implementation of Interoperable HealthCare Information Systems’, Chapter in the book ‘Interoperability in Healthcare Information Systems: Standards, Management, and Technology’, IGI Global, 2010 (accepted for publication).
 • Christou V, Polizou M, Apostolopoulos V, Prentza A: “UML design of a system for coordinated care of mentally ill patients after discharge to home” in Computers and Simulation in Modern Science (Volume III), N. E. Mastorakis, M. Demiralp, V. M. Mladenov (Eds.), WSEAS Press, Ch. 50, pp. 545-555, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘A Personal Health Record System for Emergency Case Management’, Chapter in the book ‘Communications in Computer and Information Science’ (CCIS), Springer-Verlag (invited chapter).
 • Mytilinaiou E, Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “A Context-Aware Authorization Model for Process-Oriented Personal Health Record Systems”, Chapter in the book ‘Certification and Security in Health-Related Web Applications: Concepts and Solutions’, IGI Global, 2010 (accepted for publication).
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “A highly-interactive and user-friendly PHR application for the provision of Homecare Services”, Chapter in the book ‘Smart Healthcare Applications and Services’, IGI Global, 2010 (accepted for publication).
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “An Approach to Participative Personal Health Record System Development”, Chapter in the book ‘Designing Emerging Healthcare System: Challenges and Solutions’, IGI Global, 2010.
 • Antoniadou E and Maglogiannis I. “Adoption of wearable systems in modern patient telemonitoring systems”, Handbook of Research on Developments in e-Health and Telemedicine: Technological and Social Perspectives, IGI Press, 2010, pp 1004-1023.
 • Vouyioukas D and Maglogiannis I. “Communication Issues in Pervasive Healthcare Systems and Applications Pervasive and Smart Technologies for Healthcare: Ubiquitous Methodologies and Tools”, IGI Press, Pages 197-227, 2010.
 • Doukas C, Maglogiannis I. “Introducing Context-Awareness and Adaptation in Telemedicine Systems”, Semantics in Adaptive and Personalized Services: Methods, Tools and Applications Studies in Computational Intelligence, Springer Publishers SCI 279, 2010, pp 163-185.
 • Thermou Y, Charalabidis Y and Maglogiannis I. “Learning from the Past – Preparing for the future: On Medical Information Systems Evaluation”, eHealth – A Global Perspective, Shark A., Toporkoff S, (eds), pp. 21-46, 2010, US, Public Technology Institute.
 • Koufi V., Malamateniou F. and Vassilacopoulos G. “Pervasive Process-Based Healthcare Systems on a Grid Environment”, Chapter in the book ‘Pervasive and Smart Technologies for Healthcare: Ubiquitous Methodologies and Tools’, IGI Global, 2009.
 • Maglogiannis I. “Introducing Intelligence in Electronic Healthcare Systems: State of the Art and Future Trends”, AI an International Perspective Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5640, 2009.
 • Kamal M, Themistocleous M and Morabito V. “Evaluating e-Government infrastructure through Enterprise Application Integration”, in Evaluating Information Systems, (Editors, Irani, Z. Love, P.) Elsevier, London, UK, 2008.
 • Mantzana V, Themistocleous M, Morabito V and Souliotis K. “Evaluating actors and factors associated with healthcare information systems”, in Evaluating Information Systems, (Editors, Irani, Z. Love, P.) Elsevier, London, UK, 2008.
 • Doukas C and Maglogiannis I. “Intelligent Pervasive Healthcare Systems”, Intelligence in Healthcare Studies in Computational Intelligence Advanced Computational Intelligence Paradigms in Healthcare, pp. 95-115, Springer Publishers, 2008.
 • Doukas C and Maglogiannis I. “Advanced ROI coding Techniques for Medical Imaging”, to appear in Handbook of Research on Advanced Techniques in Diagnostic Imaging and Biomedical Applications, IGI Global Press.
Kamal M, Themistocleous M and Morabito V. “Evaluating e-Government infrastructure through Enterprise Application Integration”, in Evaluating Information Systems, (Editors, Irani, Z. Love, P.) Elsevier, London, UK, 2008.
Mantzana V, Themistocleous M, Morabito V and Souliotis K. “Evaluating actors and factors associated with healthcare information systems”, in Evaluating Information Systems, (Editors, Irani, Z. Love, P.) Elsevier, London, UK, 2008.

IV) ΒΙΒΛΙΑ

 • Βασιλακόπουλος Γ. “Πληροφοριακά Συστήματα”, Αυτοέκδοση, 2010.
 • Θεμιστοκλέους Μ και Μαντζάνα Β. “Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού και Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές”, Αυτοέκδοση, 2010, ISBN: 9789609323819.
 • Βασιλακόπουλος Γ. “Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων”, Αυτοέκδοση, 2009.